Forfatternes Frihed
Kommentar af Ole Strandgaard, forfatter 
Bragt i Information 3. maj 2013

Signaturen ”rase” skriver i sin leder på bagsiden af dagens Information (8.april) om, hvordan det litterære landskab er under forandring, fordi flere og flere forfattere vælger selv at udgive deres bøger på egne forlag, som e-bøger eller i alternativt tryk. ”Det er frihed for alle pengene”, siger ”rase”, som vælger at se optimistisk på udviklingen: ”De etablerede forlag må anerkende den revolution, der uden tvivl er på vej nedefra… Her er fremtiden, og vil forlagene være en del af den, må de søge dialogen frem for dæmoniseringen.”

  
Dæmoniseringen ligger i den klare afvisning af selvudgiverne, som kommer til udtryk hos mange kritikere, men også hos visse forfattere. En forfatter skrev for nyligt på sin facebook side, at 90% af de selvudgivne værker er noget lort, og ”rase” citerer Klaus Rothstein for at mene nogenlunde det samme.
  
Der er problemer i det litterære landskab. Forlagene, som giver forfatterne prestige, går i stadig stigende grad efter det sikre. Bøger skal være bestsellers, og de skal helst være solgt til filmatisering, før de overhovedet udkommer. Pressen køber for en stor del præmissen. Selv Information bringer en ugentlig liste over bestsellers.
  
For at sikre salgbarheden får forlagsredaktørerne mere og mere magt. Det er ikke længere kun forfatterne der bestemmer, hvordan deres bøger skal være.
 
Rigtig mange forfattere og forfatterspirer taber pusten i dette hækkeløb med dets skarpkantede hurdler.
   Bibliotekerne er traditionelt også med til at give bøger og forfattere det blå stempel. Det er et klap på skulderen, når bogen bliver købt af bibliotekerne. Så kan bogen da ikke være så ringe? Men bibliotekerne køber færre og færre bøger.
  
Midt i det hele dukker så Saxo op med budskabet om, at de vil revolutionere bogmarkedet og udgivelserne, selvom det måske ikke er lige den ”stille revolution”, ”rase” tænker på i sin leder.
  
På Saxo.publish kan du udgive hvad du vil som e-bog (og faktisk også på tryk). Der er ingen redaktion. Du sætter selv prisen, og indtægten deles efter at momsen er trukket fra med 70% til forfatteren og 30% til Saxo.
  
Ikke så sært på den baggrund, at mange forfattere vælger at blive selvudgivere.   Nogle gør det, fordi de allerede har et navn der sælger, og mener, at de kan undvære forlaget.   Andre gør det af nød.
   Under alle omstændigheder mødes de af barske realiteter, for appelsinerne dratter ikke bare sådan ned i turbanerne.
   Ligesom der ingen besværlig redaktion er hos Saxo, så er der heller ingen markedsføring. Den må forfatterne selv stå for eller købe sig til, og det kan nemt blive lige så dyrt som det ville have kostet at udkomme på et af de små forlag, hvor forfatterne selv spytter i projektet. 14.000 kr. hos et af de populæreste.
   Men måske kunne de etablere forlag lære noget af Saxo?   For mig at se, er et af problemerne den særdeles etablerede sædvane, at en forfatter, når værket antages til udgivelse, skal have en såkaldt ”garantisum”, som for en standard roman ofte ligger omkring de 15.000 kr. I udlandet kaldes det for forskud. Garantisummen skal ikke tilbagebetales, selvom bogen er et flop. I trængte tider er det klart at forlagene undgår det usikre!
  
Hvad nu, hvis forfatterne opgav deres vel etablere ret til forskud. Hvad nu, hvis man lavede en kalkule som kunne se sådan ud:
  
Vi forestiller os en roman på omkring 300 sider. Den bringes på markedet i paperback udgave og trykkes i digitaltryk, som er langt billigere end traditionelt bogtryk, navnlig ved små oplag.
 
   Eftersom det er en alternativ udgivelse, får bogen en vejledende udsalgspris på 200 kr. De 40 kr. er moms, og så er der 160 kr. tilbage. Vi sætter trykning og distribution til 40 kr. Vi har nu 120 kr. tilbage. Af dem får boghandleren 40% lig med 48 kr. Der er så 72. kr. tilbage, som forlag og forfatter deler fifty-fifty. Det giver 36 kr. til hver part. Hvis forlaget er dygtigt nok, sælges der 500 eksemplarer. Det giver en indtægt på 18.000 kr. til hver part. Ikke nogen dårlig forretning, og forlagets investering er beskeden, navnlig da digitaltryk gør det muligt at trykke i flere omgange – også indenfor de rammer, der er skitseret her.
   En større fleksibilitet fra både forlag og forfatter kunne bringe de bedste selvudgivere tilbage til forlagene – til fordel for begge parter.

 Til forsiden