MUSEUMSBOGEN - praktisk museologi
 

Hjem
Om bogen
Forordet
Omtaler
Bestil bogenTøjhusmuseet


Pitt Rivers, Oxford


Kunstindustrimuseet


Zoologisk Museum


Kunstindustrimuseet
Til toppen af siden
Indhold:

Kapitel 1: Hvad er et museum

Definitioner. Afgræsninger – den ægte vare. Stenen er en kopi. Museumstyper. Nogle oprindelser..Museernes huse

Kapitel 2: De tre museumsarter, ligheder og forskelle. 

Kapitel 3: Kulturarven
Musealisering. Den der gemmer til natten. Om at skabe for eftertiden. Det private og det offentlige. Hønen og ægget… Kulturarven – på en anden måde.

Kapitel 4: Hvorfor har vi så museerne?Nogle grunde til at oprette og vedligeholde museer. Videnskaben. Opdragelsen af de kommende slægter. Identitetsmuseet. Museet som ikke ville være museum… .Museum fordi det er sjovt. Det politiske museum.

Kapitel 5: Museerne i samfundet
Roller. Kollektiv hukommelse eller videnskabelig feltstation? Hvem ejer museerne? Politik – og museumspolitik. Da museerne mistede deres uskyld! Havde Marienborg været en jættestue… .Det pædagogiske og det underholdende. Museet som serviceinstitution. Kan museet ændre verden?

Kapitel 6: Indsamlingen – og forskningen
Passiv og aktiv indsamling. Indsamlingspolitik. Den bevidste indsamling. Koppens mange roller. Feltarbejdet. Om at samle ind i vor levende samtid. Oversigt eller punktundersøgelse. Samtidsdokumentation. Folkeforskning. Metoder og hjælpemidler. Spørgeliste. Båndoptager. Foto. Video. Tegning. Opmåling. Hjemtagning af genstande.

Kapitel 7: Det antikvariske arbejde
Museumsloven. Kunstmuseer og antikvarisk arbejde. Danefæ og dane"kræ".

Kapitel 8: Registrering og sagsstyring
Kronologi. Kartoteker. Museumsnumre. Museumssagen. Sagsnavne. Sagsstyring og plankartotek. De blå kort. Computerens velsignelser. Regin. Hvad skal registreres? Andre programmer og tvivlerne. Endnu et par ord om museumsnumre. Hvad med inspirationen?

Kapitel 9: En gang på museum altid på museum
Den menneskelige faktor. Rengøring. Opbevaringen. Klima. Temperaturen. Luftfugtigheden. Kemikalier. De biologiske faktorer. Lyset. Klimamålinger. Konservering. Fælles magasiner. Husk at bevare dokumentationen. Et par ord om fotografier. Digitale fotos. Sikkerhed. Den menneskelige faktor. Brand. Indbruds- og tyverisikring. Dagsikring. Opsynspersonale. Mekanisk dagsikring. Hærværk. Elektronisk dagsikring. Natsikring. Personsikkerhed. Røveri og overfald. Katastrofeplaner.

Kapitel 10: Formidlingen
Formidlingens mange veje. Målgrupperne.

Kapitel 11: Museumsudstillingen
Om at lave udstillinger. Om at lave udstillinger II. Kunstudstillingen. Museumsgenstandens udsagnskraft. Om at lave udstillinger III. Den gode historie. Kronologi. Den rumlige udstilling. Fysisk adgang og tilgængelighed. Montrer og skillevægge. Rekonstruktionen. Modellen. Fotostaten. Tegningerne og kunstneren. Mannequiner. Farver. Lys. Lyd. Lugt. Av-midler.

Kapitel 12: Klassifikationer
Udstillingstyper. Klokken 10-udstillingen. Den refleksive udstilling. Museum Europa. Præsentativ og diskursiv. Æstetik.

Kapitel 13: Skriften på væggen
Teksternes hierarki. Genstandstekster. Læseværdighed, læselighed og læsbarhed. Læsbarhed og Lix. Eksempler fra det virkelige liv. Læserytme. Teksterne rent dekorativt. Tekst via computerskærm. Nogle gode råd. Det løse tekstark. AV-midler endnu en gang – og det levende ord.

Kapitel 14: Museet på tryk – og alt det andet
Museumsundervisningen. Outreach. Museet i cyberspace. Podwalks og mobiltelefoner. Museumsbutikker og caféer. Markedsføring.

Kapitel 15: Etik

Kapitel 16: Museet som arbejdsplads
Museernes personale. .Museet som arbejdsplads. Rekruttering og profession.

Kapitel 17: Museernes organisering
Forskellige slags museer. Alment og specialiseret. Frilandsmuseer. Økomuseer. Hvem ejer museerne? Statslige museer. Kommunale museer. Selvejende museer. Museumsloven. Museernes fællesskab