MUSEUMSBOGEN - praktisk museologi
 
Hjem
Forordet
Indholdet
Omtaler
Bestil bogen

Hvad drømmer han om - drengen som er undsluppet sin lærer og falder i staver over en skæftet flintøkse?
Museet i Høve.Til toppen af siden
Forfatteren siger om MUSEUMSBOGEN:

Her er bogen for enhver med interesse for museer. Den er ikke skrevet til de nørdede specialister, som mener de kan det hele i forvejen, men på ganske almindeligt dansk direkte til lægmand.

I museumslandet Danmark, hvor vi har over 10 millioner museumsgæster om året, hvor museerne ligger tæt, og hvor kulturarven og dens bevaring ligger alle på sinde, har vi mærkeligt nok aldrig haft en samlende bog om museer. Der findes ikke en bog på dansk, som tør binde an med museerne som sådan og beskriver og diskuterer, hvorfor vi har museer i det hele taget, hvor de kommer fra, hvilken rolle de har, hvad de arbejder med, hvordan de arbejder, hvem der ejer dem eller hvordan de er organiseret.

I de atten år jeg var leder af Museumshøjskolen, har jeg og mange af vore lærere oplevet dette som et stort savn, hvad enten vi havde de akademiske fagfolk på skolebænken, bestyrelsesmedlemmer eller museumsassistenter med kontor- eller håndværkeruddannelser. Der manglede i den grad et værk på dansk, man kunne referere til, diskutere ud fra og erklære sig enig eller uenig med.

Derfor begyndte jeg i de sidste år af mit virke på Museumshøjskolen at samle materiale sammen, og nu efter at jeg er blevet pensioneret er det lykkedes mig efter bedste evne at skrive sådan en bog.

Vi kalder den MUSEUMSBOGEN – praktisk museologi, og  Forlaget Hikuin står bag som udgiver.

Bogen bygger på mine omkring fyrre års erfaringer som aktiv i museernes verden, som museumsmedarbejder, som museumsleder, som aktiv i Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og ikke mindst som underviser og leder af museernes efteruddannelse.

I kontakten med de unge, nye museumsmedarbejdere, inspektører såvel som assistenter, gik det op for mig, at den type all-round museumsviden, som jeg har, er ved at være en sjældenhed. Der er ikke noget galt med de unge mennesker, og de er i de fleste henseender langt dygtigere end vi var, da vi i sin tid blev kastet ud i museumsarbejdet som ledere uden nævneværdig viden om, hvad det hele handlede om. Men de er meget mere specialiserede i dag og chancerne for nogensinde at få det store overblik er blevet mindre, simpelthen fordi der også nu ofte er flere medarbejdere på hvert museum, med hvert sit ansvarsområde.

Det gik op for mig, at jeg er en uddøende race som tillader sig at have en mening både om søm og skruer, klimastyring, formidling, indsamlingsprincipper, registrering og IT, museumsbestyrelser, museumspolitik og tilskudsregler – you name it.

Man kan med museumssprog sige at jeg er en slags informant som det gælder om at få pumpet læns, mens det kan lade sig gøre.

Og det har jeg så gjort selv.

448 sider er det blevet til med generøs fordeling af egne billeder på alle opslag.

Bogen prøver at komme ind på det hele og er skrevet på ganske almindeligt, jævnt dansk, som skulle kunne læses af alle.

Det skal ikke skjules, at mit ståsted er det kulturhistoriske museum. Alligevel kommer bogen ind på alle tre museumsarter, fordi det i dag ikke længere har mening at skelne så hårdt mellem kunst og "indianerfjer og gammelt ragelse". Museerne ligger under samme styrelse og de er organiseret i samme organisation.

Bogens titel har fået et efterhængt "praktisk museologi".

’Museologi’, fordi den beskæftiger sig med det teoretiske, det historiske og det samfundsrelaterede. Derfor er den et bidrag til museologien.

’Praktisk’, fordi den også kommer med snusfornuftige anvisninger på, hvordan opgaverne kan løses – og i mange tilfælde bør løses eller ligefrem skal løses.

I og med at bogen bygger på mine egne erfaringer som er samlet i museernes store ekspensionsperiode fra 1960’erne og frem til i dag, giver den også et indblik i godt fyrre års museumsudvikling i Danmark.

Bogen henvender sig til alle med interesse for museer: De mange medarbejdere og de mange som støtter museerne, aktive såvel som passive. Alle dem der er på vej som studerende eller blot har lyst til at arbejde der. Og de mange som går med et helt privat museum i maven og har brug for et godt råd om, hvorfor de skal lade være – og hvis de absolut skal, så dog hvordan de kan gøre det rimeligt fornuftigt.

Udgivelsen er støttet af:

Bikubenfonden
Veluxfonden og
Ny Carlsbergfondet