Museologiske Artikler og indlæg.                                    Hjem

1973 - 1976 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 - 2000

1969:

Verden er spændende mand. Om Skalk versus Jordens Folk og etnografiske museer. Jyllands-Posten 5/7-l969.

1970:

Redigeret: Danmarks Oldtid på Moesgård. Vejledning til Samlingerne. 32 sider.

1971:

Hvorfor Ny Guinea på Moesgård ? I anledning af særudstillingen "Ny Guinea - hvad sker der ?". Kronik i Århus Stiftstidende 4/12-1971.

ITV og museet. En rapport om intern TV. Moesgård information. Stencil

1972:

Oldtidsstien, Moesgård. Vejledning. 16 sider.

Er der nogen fremtid for etnografiske museer ? Jordens Folk, 8. årg. nr. 4.

Temple University Fifth Annual Anthropological and Documantary film Conference, Philadelphia, March 8-11. Stencil.

Redigeret: Dansk Middelalderlertøj 1050-1550. Af Mogens Bencard og Else Roesdahl. Jysk Arkælogisk Selskabs Håndbøger I. I kommission hos Gyldendal.

1973:                Top

Vi mangler Århus Bymuseum. Et polemisk indlæg. Århus Stiftstidende, kronik 15/5-1973.

Musea1 brug af transportabelt TV-udstyr. Afprøvning af Sony AV342o CE Portable Videorecorder. Stencil distribueret gennem DKM.

1974:

Museerne og minoriteterne. I: Acta Borealis. B. Humaniora No 13. Foredrag på Nordisk Etnografmøde, Tromsø 1973. p 12-14.

Åndemanernes Rejse til månen. Om sjamanudstillingen på Nationalmuseet i anledning af Uri Geller-feberen. Kronik. Politiken 11/2-1974.

Broen over Kulturkløften. Om video-båndoptagerens muligheder i kulturkampen. Kronik. Politiken 10/3-1974

Man and Spirits. English short Guide. Vejledning til udstillingen Ånder og mennesker på Nationalmuseet.

1975:                    Top

Redigeret: Emnearkene til "Kina - riget i midten". Bredeudstilling.

1976:

Education and Museums of Anthropology. An Introduction. In: The Role of Anthropological Museums in National and International Education. Mu1tinationa1 Seminar held at Moesgård, Denmark,

3-5 June 1974. Højbjerg.

Redigeret: The Role of Anthropological Museums in National and International Education. Ovenfor.

I redaktionskomiteen for "Det daglige brød", katalog til Bredeudstilling.

1977.                    Top

TV og museum. I: Dansk tidsskrift for museumsformidling. Nr. 2, p.43-49.

1978:

Vestsjællands Amts museer og Samlinger 1977. Planlægningsanalyse. Vestsjællands Amtsmuseumsråd.

Ting og sager. Meddelelser fra Odsherreds Museum. December 1978.

1979:

Billedmuseet. Polemisk indlæg om kunst og museer. I: Museumsmagasinet marts 1979.

Samfundet, Museet og antropo1ogien i 8o'erne. Foredrag på IX Nordiska Etnografmötet i Uppsala. 19-21.oktober 1979. Stencil. Nordisk Afrikaintitut.

Redigeret og medforfattet:
Fra Vestsjællands museer 1979
. Betænkning vedrørende museumsudviklmg i Vestsjællands Amt. Projektgrupperapport.

Museer for de mange - eller kunstkamre for de få. Om reaktionen på Etnografisk Samlings kunstkammerudstilling. Kronik. Information 3/11-1979.

1980:               Top

Manden i Montren. Kommentar i anledning af planerne om arbejder-museum i København. Information maj 198o.

Film livet! Indtryk fra Nordisk antropologisk filmseminar i Helsinki, april 198o. Kronik. Information 14/6-198o.

Udstillingspioner i Nord: Museet i Umeå. Anmeldelse af Västerbottens Museums basisudstillinger. I: Museumsmagasinet december 1980.

1981:

Alting - hvilke ting? Kronik om samtidsdokumentation. Politiken 7. oktober 1981.

Museum på fattiggården. Anmeldelse af Baggårdsteatrets forestilling på Svendborg Museum. Information 19/8-81.

1982:

Museerne har masser af arbejde der skal gøres. Kronik om museerne og beskæftigelsen. Politiken 18. januar 1982.

Hvor er industrien på museerne? Artikel i Demokraten Weekend, november 1982.

1984:                    Top

Havde Marienborg været en jættestue... Kommentar til nedrivningen af Marienborg på Møn og musernes manglende beredskab. Information 21/3-84.

1985:

Om at samle ind i vor levende samtid. Om museerne og feltarbejdet. Museumsmagasinet marts 85.

Arbejdermuseet - levende realisme. Anmeldelse af Arbejdermuseet. Museumsmagasinet juni 85.

Fra stenalder til Stenmark.. To nye skimuseer i Skandinavien. Museumsmagasinet 32, efteråret 85.

Nordnorge: Hjemstavnsmuseer i ny aftapning. Om Sørsenja Bygdemuseum. Museumsmagasinet 32, efteråret 85.

Mindretallets museum. De Samiske Samlinger i Karasjok. Museumsmagasinet 32, efteråret 85.

1986:                    Top 

Mens vi venter på den store sponsor. Kronik i Information 27/5-86.

1987:

Kulturstatistik. Museumsmagasinet 40, 1987, s.5.

1988:

Kulturministeren på amtskommunalt eventyr. Om lovrevisionen. Kronik i Information 17/3-1988.

Museumsloven under tre ministre. Midtpunkt i Jyllands-Posten 31/10-1988.

En skole – en bygning? En helhed? Danske Museer 5, 1989, s. 3-4.

Krukker. I Labyrints katalog til udstilling i Ridehuset, Århus 26. marts til 10. april 1988.

1989:                    Top

Det store museumsudsalg. Om decessionering/Søren Hansen. Midtpunkt i Jyllands-Posten 4/1-89.

1990:

Til museumsmesse i Paris. Om SIME. Jyllands-Posten 6/2-1990.

Lidt eftertanke i en vikingetid. Danske Museer 2, 1990.

Er Paris en messe værd? Om SIME. Danske Museer, maj 1970.

Hvem er Museumshøjskolen for? Danske Museer 3, 1990.

1991:

Hvad kan Museumshøjskolen? Danske Museer, oktober 1991.

1992:                    Top

Video på det lille museum. I F&V-nytt, 5, 1992.

Før støvet bliver mere end myter. Kronik, Information, 18/5-92

Det uholdbare fotografi (sammen med Jesper Stub Johnsen). Danske Museer 5, 1992, s.15.

1993 –:

Fra 1993 dansk redaktør på det fælles nordiske tidsskrift "Nordisk Museologi" med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter.

1994:

Basisudstillingen. I "Dansk Museumspædagogik i 25 år". Dansk Tidsskrift for Museumsformidling nr. 14.

Museernes uddannelsesbehov. Danske Museer, særnummer, 1994, s. 4-5.

1995:                    Top

Den lovbefalede kulturarv. Midtpunkt i Jyllands-Posten 6. februar 1995.

Training of Museum Personnel in Denmark. I "Nordisk Museologi" 1995 nr. 2.

Museumshøjskolen og museernes efteruddannelser. I Danske Museer nr. 2, april 1995.

1996:

Nordisk Museumsmesse i Göteborg – eller du danske mand af al din magt. Danske Museer 2/3 1996, s. 19-20.

Museumshøjskolen – en trediveårig idé. Danske Museer 6. 1996.

1998:

Museet som ikke ville være museum. Om museet "Lifetimes" i Croydon. Danske Museer 1, 1998, s. 19.

Stenen er en kopi. (om Zoologisk Museums udstilling om fabeldyr). Danske Museer 1, 1998, s. 20.

1999:                    Top

Hva’ mæ’ kulturarven? 1. af 4 artikler om museumsforhold i Australien i Information, 27/1-99.

Ingen ’hattedamer’ der! 2. af 4 artikler om museumsforhold i Australien i Information, 29/1-99.

Et svidende indlæg. 3. af 4 artikler om museumsforhold i Australien i Information, 30/1-99.

Den privatiserede klokkefrø. 4. af 4 artikler om museumsforhold i Australien i Information, 1/2-99.

Kulturarv eller skatkammer. Kronik foranlediget af indbruddet på Nivågård. Jyllands-Posten 3/3-99

2000:

Anmeldelse af nyere tids udstillinger på Nationalmuseet, Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Danske Museer, ???,

2001:                    Top

Hvad var der med Anna? Refleksioner over en udstilling af Robert Wilson. Anmeldese af Kunstindustrimuseets udstilling i Danske Museer, Nr. 2, april 2001

Kunstmuseer og andre slags museer. Museologiske overvejelser. I "Passepartout" 18, 9.årg. 2001.

2002:

Danmarkshistorier, 1660-2000, kritisk anmeldelse af Nationalmuseets nyeste udstilling. I Danske Museer, 2001

I begyndelsen var ordet . Om tekster i udstillinger. I Danske museer. - Årg. 15, nr. 4 (2002). - S. 4-6 : ill.

2004:                    Top

Postkort fra Århus – øh ARoS… Indtryk fra det ny Århus Kunstmuseum. I Danske Museer, 2004 nr.3.     

Museumsudstillingen : nogle forsøg på klassifikation af udstillinger. I: Nordisk museologi. - 2004, nr. 2. - S. 107-118 :  Med engelsk resume.

Museumsuddannelse? : hvorfor kan man ikke uddanne sig til professionel museumsmedarbejder?  I: Danske museer. - Årg. 17, nr. 6 (2004). - S. 7-10 : ill.

2005:

Dyrenes cat-walk. Anmeldelse af Danmarks nye naturhistoriske museum, Naturama, i Svendborg. I: Danske museer. - Årg. 18, nr. 3 (2005). - S. 6-9 : ill.

2006:

Peter Seeberg: Museet i sin tid. Introduktion til CD-udgivelse af Peter Seebergs forelæsning 4. marts 1993 i Nationalmuseets festsal. I: Dansk Tidsskrift for Museumsformidling, nr. 25, 2006.

2010:

MUSEUMSBOGEN - praktisk museologi. Forlaget Hikuin.

Hjem                     Toppen af siden