Populærvidenskabelige og etnografiske artikler                    Hjem

1967 - 1971 - 1975 -1983 - 1992

1962:
Troen hos naturfolk
. Artikel baseret på J. Prytz Johansen: Maori og Zuni. Jyllands-Posten 18/11-1962.

1963:
Man tager en hval..
.  Om Kwakiutle madopskrifter i serie om bordets glæder. Jyllands-Posten 31/3-1963.

Ett menneskes mangfo1dighed.  I anledning af Kaj Birket-Smiths 70-års fødselsdag. Jyllands-Posten 14/5-1963.

Kulturen bliver global. Om Guttorm Gjessing: Samfunn og Kultur. Jyllands-Posten 28/8-1963.

Stenaldermand i stålalderen. Om Ishi. Baseret på Theodora Kroebers bog: Ishi - Amerikas sidste vilde indianer. 10/11. Jyllands-Posten.

1964:
Oolie og Olsen
. Om begrebet ”primitiv”. Over Hsu's artikkel: Rethinking Primitiv i Current Anthropology juni 64. Jyllands-Posten. 26/8-64.

Renslagtning nord for Polarkredsen. Rejseindtryk fra Jokkmokk. Jyllands-Posten. 1/3-l964.

1965:
Mejeri starter epoke
. Om økonomisk udvikling i Øst Finnmark. Jyllands-Posten 22/9-1965. Kronik.

1966:                    Top
Religionen på Bellona
. I anledning af Torben Monbergs disputats. Jyllands-Posten 11/5-1966. Kronik.

Etnografen og U-landene. Kronik. Jyllands-Posten 1/7-1966.

Nordvestkystindianerne. I: Almanak, 1. årg. nr. 2.

Primitive Penge. I: Almanak. reference bortkommet.

Finmark . I: Almanak. reference bortkommet.

1967:
K- for kommunikation
. Om mundtlig kommunikation hos samerne. Kronik. Jyllands-Posten 3/6-1967.

Fremtidens etnografiske museum. Kronik. Jyllands-Posten 28/8-1967.

Vort familiesystem set ud fra fremmede kulturer. Om matriliniaritet som et alternativ. Kronik. Jyllands-Posten 24/5-1968.

1969:
Opgaver for det ny U-landsinstitut
. Kronik. Jyllands-Posten 20/3.

Samerne - det norske grønlandsproblem. Kronik. Jyllands-Posten, 5/11-1969.

De prøver at redde folkeslag fra total udslettelse. Om IWGIA. Konik. Jyllands-Posten 5/12-1969.

1970:                    Top
SEIDA - EN BYGD PÅ NORDKALOTTEN
. Skolebog. Munksgård, København 1970. 2. udgave 1975.

Samer. Teksthæfte til diasserien Samer. Munksgård. Nyholm og Fredriksen.

Mennesker på Nordkalotten. (Med. Knud Bagger Christensen, Flemining Lundahl og Torben Hartvig Olsen). Teksthæfte og lydbånd til diasserie. Munksgård. Nyholm og Predriksen.

1971:
Laksen og de skøre Amerikanere
. Om laksestriden og dens betydning for Nordnorsk bosætning. Kronik. Århus Stiftstidendee 12/l0-71.

Ensom mellem mennesker. Essay om feltarbejde. Jordens Folk, 7. årg. nr. 4.

1973:
Kan laksen redde bosætningen i udkantstrøgene
?  En opfordring til at give kystbefolkningerne konsession på laksefangst. Jordens Folk, 9. årg. nr. 2.

Indianere der ikke bøjer sig for udviklingen. Robert James Bigart “lndian Culture and Industrialization” American Anthropologist october 1972. Kronik. Århus Stiftstidende. 17/2-1973.

Indiske guder i tegneserier. Århus Stiftstidende. Søndagstillæg i september 1973.

1974:                        Top
Ånder og mennesker
. Jordens Folk, 10. årg. nr.2.

Hvordan bliver man sjaman ? Jordens Folk, 10. årg. nr.2.

Sjamanens telt og de tre verdener. Jordens Folk, 10. årg. nr. 2.

Sjamaner - fup eller fakta ? Jordens Folk, 10. årg. nr 2.

Intet nyt under solen..  Om indisk legetøj fra Etnografisk Samling. Jordens Folk,  10. årg. nr.3.

Kulturmødet. (Sammen med Kirsten Strandgaard) Essay om samfund og kulturkontakt. I: Agnete Andersson (ed): Fremmede miljøer. Aschehoug Dansk Forlag. København 1974.

1975:                    Top
Salm
on fishing and/or animal husbandry
. Some notes on differences in choice of attitude towards modernization in Northern Norway. Folk 16-17, 1974/75.

1976:
Stensmeden i Gadag. Nogle f
oreløbige noter om traditionel kunst i dagens India. I: Nationalmuseets Årbejdsmark 1975.

Ikke brød alene. I: Det daglige brød. Nationalmuseet 1976.

210 tons sten på højkant. Om hvordan og hvorfor man i 1976 rejser en 17 meter høj stenstatue i Sydindia. Jordens Folk 12. årg. nr.1.

1973:                        Top
Sjamanartiklerne fra Jordens Folk 10. årg. nr.2 genoptrykt i Rolf Gilberg (ed): Ånder og Mennesker. Nationalmuseet.

1979:
An unusual way of producing hollow bronze images in India
. Folk,Vo1. 21-22, 1979/8o. København.

1980:
Vandpost af træ
. Interview med postrørsborer Martin Larsen fra Sandby. I: Fra Vestsjællands Museer 1980.

1983:                    Top
Saltværket Liverpool på Nykøbings havn
. Sammen med Jørgen Ganshorn. I: “alle tiders ODSHERRED 1984”

En fotografs hovedpine. Om et fotografi af Jesus lavet af fotograf Søren Bay. I: “alle tiders ODSHERRED 1984”

Ny helleristningssten i Odsherred. I: “alle tiders ODSHERRED 1984”

1988:
Kirke og kulthus
. Om helleristningerne i Grevinge kirke. Skalk nr. 6, 1988.

Ferie i Danmark. Sammen med Kirsten Strandgaard. I: Dagligliv i Danmark i vor tid. København 1988-89.

1992:
Den helt usædvanlige rejse
. Om sjælerejser og åndemaning. I katalog til Nationalmuseets åbningsudstilling 1992.

Se også museologiske artikler.


Hjem 
Toppen af siden